Címlap Alapító okirat

3. COMPLIANCE SUMMIT 2018

II. COMPLIANCE SUMMIT 2017. január 26.

COMPLIANCE SUMMIT (2015)

Alapító okirat PDF Nyomtatás E-mail

 

Az alapítványt a Magyar Bankszövetség (1051 Budapest, József nádor tér 5-6.), a Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.), a Nemzetközi Bankárképző Központ Zártkörűen Mű-ködő Részvénytársaság (Cg.01-10-041161; székhelye: 1011 Budapest, Szalag u. 19.) és a Pénz-ügyminisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) – a továbbiakban együttesen: eredeti ala-pítók – alapították, amelyet a Fővárosi Bíróság által a 2.138. sorszám és 13.Pk. 66.873/1991. lajst-romszám alatt nyilvántartásba vett.

Az eredeti alapítók közül a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisz-térium az 1959. évi IV. törvény 74/C. § (7) bekezdése alapján maguk helyett kijelölték alapítói jogaik gyakorlására a Nemzetközi Bankárképző Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (Cg.01-10-041161; székhelye: 1011 Budapest, Szalag u. 19.; a továbbiakban: alapító), amely a nyilvántartásba vételétől kezdve kizárólagosan jogosult az alapítói jogok gyakorlására.

Az alapító megállapítja, hogy az alapítvány továbbra is sikeresen működik, teljesíti közérdekű cél-jait. Ezért az alapító az alapítvány céljait és működésének lényeges feltételeit nem kívánja megvál-toztatni.

Az alapító az alapító okiratnak a 2018. április 16. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A teljes alapító okirat megtekintése, letöltése (pdf dokumentum).