Címlap Általános információk

3. COMPLIANCE SUMMIT 2018

II. COMPLIANCE SUMMIT 2017. január 26.

COMPLIANCE SUMMIT (2015)

Általános Információk PDF Nyomtatás E-mail

Az Alapítványt 1991-ben alapította a Nemzetközi Bankárképző Központ, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség és a Pénzügyminisztérium.

Az Alapítvány a kezdetektől fogva a magyarországi pénzügyi kultúra fejlesztésére törekedett, a tudományos munka, a pénzügyi oktatás és képzés támogatásával. Ennek szellemében az Alapítvány tevékenysége a következő közérdekű közhasznú célokat szolgálja:

  • a pénzügyi kultúra széleskörű terjesztését szolgáló kiadványok, publikációk készítése,
  • tanulmányok készítése az oktatásban való felhasználásra,
  • referencia könyvtár létrehozása, külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzése és hozzáférhetővé tétele (elsősorban a szakmai továbbképzésen résztvevők számára),
  • a pénzügyi rendszer intézményeinek, működési rendszerének széleskörű megismertetése,
  • a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítása (számítógépek, szoftverek beszer­zése, számítógépes munkamódszerek megismertetése és elterjesztése),
  • a pénzügyi területen működő oktatók, egyetemi és főiskolai tanárok, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzése Magyarországon és külföldön,
  • külföldi szakértők meghívása a hazai pénzügyi oktatásban való részvételre,
  • a szakmai továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi tapasztalat-szerzésének, tanulmányutjaiknak támogatása,
  • euroatlanti integráció elősegítése, a nemzetközi pénzügyi vérkeringésbe való bekapcsolódás elősegítése kiadványokkal, nemzetközi szakmai fórumokon való részvétellel, illetve ilyenek szervezésével,
  • a magyar pénzügyi rendszer megismertetése határainkon túli szakmai körök részére.

Az alapítvány a fenti célok érdekében ösztöndíjakat ad, pályázatokat finanszíroz, dologi vagy pénzbeni juttatásokat nyújt, adományoz, speciális célokra felhasználható pénzösszegeket különít el, know-how-t bocsát rendelkezésre, illetve bármilyen más módon támogatja az alapítványi célok elérését.

2000-ben az Alapítvány közhasznú szervezetté alakult és ennek megfelelően bejegyzésre is került